ปกติแล้วการซื้อ หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เลข 3 ตัวและ 2 ตัว ของหวยใต้ดิน จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันอยู่ 4 กลุ่ม หรือ 8 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เล่น หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เลข 3 ตัว มีอยู่ 2 ลักษณะ

ลักษณะ เลข 2, 3 ตัวบน เลข 3 ตัวโต๊ด และวิ่งบน

1.1 หวย 3 ตัวบน (3 ตัวตรง) เป็นการแทงเลข 3 ตัวที่ออกตรงกับผลรางวัลลอตเตอรี่ หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย รางวัลที่ 1 ในหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ซึ่งเลขทั้ง 3 ตัว 3 หลักนี้ จะต้องอยู่ในตำแหน่งเรียงกันตามหลักด้วย การซื้อต้องเลือกชุดตัวเลข ตั้งแต่ 000-999 รวม 1000 หมายเลข ซึ่งถ้าซื้อเลขถูก จะได้รับผลตอบแทน บาทละ 500 – 900 บาท ขึ้นอยู่กับเจ้ามือแต่ละเจ้า 

1.2 หวย 3 ตัวโต๊ด เป็นการแทง หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เลข 3 ตัว ที่ตรงกับผลลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ในหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย เช่นกัน แต่เลขทั้ง 3 ตัวอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้ ซึ่งจะต้องเลือกซื้อชุดตัวเลขตั้งแต่ 000 – 999 รวม 1000 หมายเลข ถ้าซื้อเลขได้ถูกต้องจะได้รับเงินรางวัลผลตอบแทนบาทละ 100 – 120 บาท ขึ้นอยู่กับเจ้ามือแต่ละเจ้า

หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย

กลุ่มที่ 2 การเล่น เลข 2 ตัว มี 3 ลักษณะ 

ลักษณะเลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง และ 2 ตัวโต๊ด

2.1 หวย 2 ตัวบน เป็นการแทง หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เลข 2 ตัว ที่ออกมาตรงกับผลลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ในหลักหน่วย และหลักสิบ ซึ่งเลขทั้ง 2 หลักจะต้องอยู่ในตำแหน่งประจำหลักด้วย เราต้องเลือกซื้อชุดตัวเลข ตั้งแต่ 00 – 99 รวม 100 หมายเลข ซึ่งถ้าซื้อเลขถูก จะได้รับเงินรางวัลผลตอบแทน บาทละ 70 – 100 บาท แล้วแต่เจ้ามือ 

2.2 หวย 2 ตัวล่าง เป็นการแทงเลข 2 ตัว ที่ตรงกับผลลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัว ในหลักหน่วย และหลักสิบ และเลขทั้ง 2 ตัว จะต้องอยู่ในตำแหน่งประจำหลักที่ถูกต้อง ซึ่งเราจะเลือกซื้อชุดตัวเลขได้ตั้งแต่ 00 – 99 รวม 100 หมายเลข ซึ่งถ้าถูกจะได้รับเงินรางวัลบาทละ 70-100 แล้วแต่เจ้ามือ

2.3 หวย 2 ตัวโต๊ด (เลขล่าง) เป็นการแทง หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย เลข 2 ตัว ที่ตรงกับผลลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัว ในหลักหน่วย และหลักสิบ เลขทั้ง 2 ตัวจะสลับตำแหน่งกันก็ได้ เราจะต้องเลือกซื้อชุดตัวเลขตั้งแต่ 00-99 รวม 100 หมายเลข ซึ่งถ้าถูกจะได้รับรางวัลบาทละ 70 – 100 แล้วแต่เจ้ามือ 

เนื่องจากเลขโต๊ด 2 ตัวจะมีชุดตัวเลข หวยหุ้นจีน บ่าย เพียง 2 ชุดเท่านั้น ผู้เล่นส่วนใหญ่มักซื้อแบบเลขตรงไปเลย เช่น เลข 72 ถ้า เล่นโต๊ด ก็เป็น 27 ดังนั้นถ้าซื้อ ผู้เล่นหวย เว็บนี้ จะระบุไปเลยว่า 72 หรือ 27 หรือ อาจเขียนในโพย 72 – 100 ซึ่งหมายความว่า ซื้อ 72 – 100 บาท และซื้อ 27 – 100 บาท นั่นเอง  

กลุ่มที่ 3 เล่น เลข ตัวเดียว หรือ เลข วิ่ง มี 2 ลักษณะ

3.1 เล่นวิ่งบน เป็นการซื้อเลข หวยหุ้นจีน เช้า ตัวเดียวตรง ๆ กับผลของเลข 3 ตัวตรง (3 ตัวบน) ซึ่งเลขตัวที่เราซื้อจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้ อัตราการจ่ายเงินรางวัลจะอยู่ที่ บาทละ 3 บาท

3.2 วิ่งล่าง เป็นการซื้อเลข หวยหุ้นจีน บ่าย ตัวเดียวตรง ๆ กับผลของเลขท้าย 2 ตัว ของลอตเตอรี่ ซึ่งเลขที่เราซื้อจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ อัตราการจ่ายผลรางวัลจะอยู่ที่ บาทละ 4 บาท

กลุ่มที่ 4 เลขอื่น ๆ มี 2 ลักษณะ (มีให้เล่น เฉพาะในบางเว็บไซต์เท่านั้น)

4.1 การซื้อเลข 3 ตัวหน้า หรือการแทง หวยหุ้นจีน เช้า เลข 3 ตัวหน้า ให้ตรงกับผลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ของลอตเตอรี่ ซึ่งมีอยู่ 2 รางวัล ที่สามารถแทงได้มี ตั้งแต่ 000-999 รวม 1000 หมายเลข เมื่อถูกจะมีเงินรางวัลบาทละ 280-450 บาท แล้วแต่เว็บไซต์ 

4.1 ซื้อเลข 3 ตัวหลัง คือการแทงเลข 3 ตัวหลัง ให้ตรงกับผลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของลอตเตอรี่ ซึ่งมี 2 รางวัล ชุดตัวเลข ที่สามารถแทงได้มี ตั้งแต่ 000-999 รวม 1000 หมายเลข เมื่อถูกจะมีเงินรางวัลบาทละ 280-450 บาท แล้วแต่เว็บไซต์

รูปแบบการเล่น หวยหุ้นจีน เช้า ใต้ดินที่กล่าวมานี้ บางรายก็จะมีให้เล่นครบทุกรูปแบบ แต่บางรายอาจมีไม่ครบ หรือมีเฉพาะบางรูปแบบเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนดพิเศษ เช่น เลขอั้น เลขปิด ซึ่งจะมีอัตราการจ่ายผลตอบแทน ที่แตกต่างกันออกไป