ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวยออนไลน์ จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ แล้วก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานด้านนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล ขั้นตอนการโดย

1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย และก็เมื่อหมุนรางวัลคราวหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ดังนั้น วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกคราวของการออกรางวัล

2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง แล้วก็เมื่อวงล้อหยุดหมุน เลข หวยออนไลน์ ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะได้ผลสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 แล้วก็ 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) และก็ลูก

ปิงปองลำดับที่ จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ ลูกปิงปอง เลขเพียงแค่ 6 ชุดเพียงแค่นั้น เพราะเหตุว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งมีเพียงแค่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัล อัตโนมัติ Multipick หวยออนไลน์

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองลำดับที่คละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีลำดับที่ 0 – 9 กํากับ โดยลำดับที่เดียวกันจะมีสีเดียวกัน รวมทั้งลำดับที่ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล หวยออนไลน์ จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวยออนไลน์ จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีลำดับที่ 1 – 3 ลำดับที่ 1 เริ่มการออกรางวัล ลำดับที่ 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน เลข 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อสำเร็จของขวัญ รวมทั้งเครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานลอตเตอรี่เพียงแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับการออกรางวัลแทน

เครื่องใช้ไม้สอยลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการออกรางวัล หวยออนไลน์ เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และก็รางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด รวมทั้งบอลลำดับที่มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะเครื่องใช้ไม้สอยลาดกระบัง 6

– เครื่องใช้ไม้สอยลาดกระบัง 6 ข้างหน้าแล้วก็ข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ข้างในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลเลข ข้างๆมีด้ามจับแบบเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ชูคันชู เพื่อบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องใช้ไม้สอยเจาะจงเลขหลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– ลูกฟุตบอลลำดับที่มีลักษณะข้างหน้าทึบแสง แล้วก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีเลขลำดับกํากับอีกทั้ง 2 ด้าน บอลแต่ละชุดมีเลขลำดับ 0 – 9 จํานวน 10 ลำดับที่จะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกฟุตบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

หวยออนไลน์

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับลูกฟุตบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ใดเรียงลําดับก่อนหรือหลัง มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางเลขลำดับ หวย จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี เลข 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงลำดับที่ผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องใช้ไม้สอย ลาดกระบัง 6 มีเลข 1 – 9 โดยสำหรับการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแต่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

ลอตเตอรี่ 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท ถ้าหากจําหน่ายหมดกําคราวดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้สถาปนาวดวันที่ 1

ก.ย. พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลใกล้กันรางวัลอันดับที่หนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก หวย ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. ถ้าหากสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจะต้องน้อยลงตามส่วน
ค. คนถูกล็อตเตอรี่โปรดไปขอรับรางวัลด้านใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก แม้พ้นกําครั้งดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจำเป็นต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในขั้นตอนการที่คนหนึ่งคน ต้องการจะศึกษาการเล่น หวย จะต้องผ่านการเล่าเรียนถึงกระบวนการในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความเจริญไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นลอตเตอรี่ ด้วยจุดมุ่งหมายอะไรก็ตามแม้กระนั้นส่วนมากหมายถึงความคาดหมายของการลุ้นโชค คุณต้องทำความเข้าใจกฎข้อตกลงของการเล่นลอตเตอรี่แต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อการตกลงใจ การสืบเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติสลากกินแบ่งย้อนไป และยังรวมไปถึงการครูดต้นไม้การขอลอตเตอรี่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งกรรมวิธีการของการตัดสินใจเลือกเลขที่อยากในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นลอตเตอรี่ เว็บแห่งนี้ ส่วนมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจนตราบเท่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าเห็นผล เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล ตราบจนกระทั่งเค้าเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง และก็เมื่อเปลี่ยนเป็นคนเล่นลอตเตอรี่ก็จําเป็นควรมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่นสลากกินแบ่งถัดไปนั้นเอง